Podmienky používania

Vitajte na webstránke fortunacasino-sk.top. Tieto podmienky používania určujú vaše práva a povinnosti pri používaní tejto stránky. Ak naďalej používate túto stránku, súhlasíte s týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nemali by ste používať túto stránku.

Pred používaním tejto stránky dôkladne preštudujte tieto podmienky používania. Tieto podmienky môžu byť v akomkoľvek čase zmenené alebo aktualizované. Je na vás, aby ste si ich pravidelne prečítali s cieľom zostávať informovaní o akýchkoľvek zmenách.

Ochrana súkromia

Vaša súkromie je pre nás dôležité. Súbory cookie a iné podobné technológie sú na tejto stránke používané na zhromažďovanie informácií o vašej činnosti na stránke a poskytovaní personalizovaných reklám. Ďalšie informácie nájdete v našej Zásade ochrany súkromia.

Vaše osobné údaje nájdete v našej Zásade ochrany osobných údajov. Tým, že používate túto stránku, vyjadrujete súhlas s používaním vašich osobných údajov v súlade s našou Zásadou ochrany osobných údajov.

  • Registrácia: Ak sa rozhodnete zaregistrovať na tejto stránke, súhlasíte s poskytnutím správnych a aktuálnych informácií o sebe. Ste zodpovední za udržiavanie svojho konta a hesla a za akúkoľvek činnosť, ktorá sa uskutoční prostredníctvom vášho účtu.
  • Obsah: Táto stránka poskytuje obsah, ktorý je určený iba na informačné účely. Obsah tejto stránky môže byť zastaraný, nepresný alebo neúplný. Nezodpovedáme za žiadne škody spôsobené dôverovaním obsahu tejto stránky.

Odkazy na tretie strany

Táto stránka môže obsahovať odkazy na tretie strany, ktoré nie sú pod našou kontrolou. Nezodpovedáme za obsah alebo dostupnosť týchto stránok. Odkazy na tretie strany sú poskytované iba pre vaše pohodlie a na používanie na vlastné riziko.

  • Externé odkazy: Ak zdecidujete opustiť túto stránku a navštíviť iné stránky cez odkazy poskytnuté na našej stránke, robíte tak na vlastné riziko. Neoverujeme ani nepodporujeme tieto stránky, ich obsah alebo produkty a nezodpovedáme za žiadne škody spôsobené ich používaním.
  • Zodpovednosť: Nezodpovedáme za akékoľvek škody alebo straty spôsobené používaním tejto stránky alebo dôverovaním akémukoľvek obsahu na nej. Používanie tejto stránky je na vlastné riziko.

Právne ustanovenia

Tieto Podmienky používania sú riadené a výklad je regulovaný právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa nachádza táto stránka. Súdy krajiny majú výhradnú právomoc nad akýmikoľvek sporom vyplývajúcim z týchto Podmienok používania alebo týkajúcim sa tejto stránky.

  • Zmeny podmienok: Tieto Podmienky používania môžu byť kedykoľvek zmenené alebo aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek zmeny týchto podmienok budú účinné okamžite po ich uverejnení na tejto stránke.
  • Platnosť: Ak je akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania považované za neplatné alebo nevymožiteľné, ostatné ustanovenia týchto Podmienok používania zostanú v plnom rozsahu účinné.