Zásady ochrany osobných údajov

Naša spoločnosť si veľmi váži Vašu súkromnosť a presvedčenie o dôvere, ktorú nám prejavujete tým, že nám dávate svoje osobné údaje. V tejto Ochrane osobných údajov sme sa snažili poskytnúť transparentný prehľad o tom, ako získavame, používame, zdieľame a chránime Vaše údaje.

Vyžadujeme Vaše súhlas, aby ste mohli poskytovať svoje osobné údaje pomocou našej webovej stránky. Dodržiavame všetky platné zákony o ochrane údajov a prinášame veľkú pozornosť zabezpečeniu Vašich údajov. Použitie Vašich osobných údajov sa bude riadiť touto Ochranou osobných údajov, ako aj príslušnými zákonnými predpismi a smernicami o ochrane osobných údajov.

Získavanie a používanie osobných údajov

Sbierame osobné údaje iba vtedy, keď je to absolútne nevyhnutné. Vaše údaje môžeme získať prostredníctvom našej webovej stránky, formulárov, komunikácie cez e-mail alebo prostredníctvom iných médií. Vaše osobné údaje môžeme použiť na komunikáciu s Vami, na splnenie Vašich žiadostí alebo na poskytnutie Vami požadovaných informácií, či na marketingové účely.

Personalizácia a cieľové zobrazenie reklamy nám umožňujú zlepšiť náš servis a ponúkať Vám lepšie služby a funkcionality.

  • Používame Vaše osobné údaje na doručovanie relevantných informácií a aktualizácií ohľadne našich produktov a služieb.
  • Vaše údaje môžeme použiť na analýzy, výskumy a štatistiky s cieľom zlepšiť naše služby.
  • Za účelom prispôsobenia a optimalizácie Vášho zážitku na našej stránke môžeme používať súbory cookies a iné technológie sledovania.

Po získaní vášho súhlasu môžeme Vaše osobné údaje zdieľať so spoločnosťami, ktoré s nami spolupracujú na poskytovaní našich služieb, avšak iba v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie účelu. Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať alebo predávať tretím stranám za účelom priamych marketingových akcií bez Vášho súhlasu.

Ochrana a zabezpečenie osobných údajov

Sme zaviazaní chrániť Vaše osobné údaje pred stratou, zneužitím, prístupom, zmenou alebo zničením. Používame opatrenia technickej a organizačnej bezpečnosti na ochranu Vašich údajov pred neoprávneným prístupom alebo zneužitím, ako aj pred stratou alebo poškodením.

  • Vaše osobné údaje sú uchovávané na serveroch so zvýšenou bezpečnosťou a dátové prenosy medzi Vami a našou webovou stránkou sú šifrované pomocou SSL/TLS technológie.
  • Používame bezpečnostné opatrenia pre ochranu Vašich údajov pred neoprávneným prístupom zo strany tretích strán.
  • Prístup k Vašim osobným údajom majú iba oprávnené osoby a sú povinné dodržiavať dôvernosť týchto údajov.

Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo pochybnosti ohľadom našej Ochrany osobných údajov alebo ak chcete upraviť, aktualizovať alebo vymazať svoje osobné údaje, prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu . Budeme radi, ak Vám pomôžeme vyjasniť akékoľvek otázky týkajúce sa Ochrany osobných údajov.

Pozorne si prečítajte našu Ochranu osobných údajov a pravidelne kontrolujte aktualizácie. Táto verzia bola naposledy aktualizovaná dňa 1. januára 2022.